Efterlyses!

På Korup-arkivet er vi blevet kontaktet af Gerda, en dame som har aner i Korup Sogn, idet hendes oldefar var Peder Christian Nielsen, der er født på Abildgaard i 1851. Gårdens adresse er i dag Korupvej 27, Gl. Korup.

Gerda har også sendt os et fotografi af sin familie, måske taget lige før århundredeskiftet. Billedopstillingen tyder på, at det ikke er et amatørfoto, men snarere et atelierfoto, måske taget i forbindelse med en større familiebegivenhed.

Vi har via folketællingslisterne fra 1860 fundet Peder Christian Nielsen som 9-årig, nummer 5 af Gårdejer
Niels Christensens  8 børn – 5 sønner og 3 døtre, og vi anser det for sandsynligt at billedet forestiller den samme
familie, som blev ”ført i mandtal” jævnfør nedenstående udskrift af folketællingen.

Gerda beder os hjælpe med at skaffe oplysninger om familien på Abildgaarden.
Hvad blev der af de 8 søskende?  Er der nogen, som på anden vis er beslægtet eller bekendt med familien og som måske er i besiddelse af fotomateriale eller andre oplysninger af interesse, så kontakt venligst Lokalarkivet i Korup.
Telefon 6594 2125  mail: koruplokalarkiv@kalnet.dk

Vi er altid på jagt efter en god historie!

Har I noget i jeres gemmer, som fortæller blot en lille ting om hvordan livet formede sig her på egnen en gang,  så er vore arkiver meget interesserede i såvel skriftlige dokumenter som billeder, lydoptagelser og film.

Og når vi siger “en gang”,  så behøver det ikke betyde “i gamle dage”. Der skrives jo egnshistorie hver eneste dag. Tænk blot på den rivende udvikling der fornylig er sket i området omkring Ubberud Kirke og den fortsatte udbygning af indkøbscentrene i Korup Midtby.

I må naturligvis meget gerne forære os disse ting, så lover  vi at bevare dem for eftertiden med den størst mulige sikkerhed,  men hvis I selv ønsker at overlade dem til Jeres arvinger, så kan I også bare låne os effekterne, så vil vi kopiere dem til vore  samlinger.