Kontakt

Breve, mails og telefoniske henvendelser, der vedrører foreningens regnskaber, økonomi og medlemsarkiv, bedes rettet til:

Korup-Ubberud Lokahistoriske Forening
Kasserer:
Jens Breum Christiansen,
Høffnerhaven 15, 1. sal, dør 2,
5492 Vissenbjerg.
Telefon  3026 6314
mail: kass.kulf@gmail.com

bankkonto 1551 – 6357393 

Foreningens øvrige kontaktpersoner fremgår af oversigten over bestyrelsesmedlemmer og af arkivsiderne.