Kontakt

Breve, mails og telefoniske henvendelser, der vedrører foreningens regnskaber, økonomi og medlemsarkiv, bedes rettet til:

Korup-Ubberud Lokahistoriske Forening
v/Kassereren,
Freddie Westergaard,
Rørsangervej 16, Korup
5210 Odense NV
Telefon 6594 2125
mail: lokalhistoriskforening@kalnet.dk 
bankkonto 1551 – 6357393 

Foreningens øvrige kontaktpersoner fremgår af oversigten over bestyrelsesmedlemmer og af arkivsiderne.