Ny indgang til Ubberud – arkivet

Ubberud Lokalarkiv søgte sidste efterår Bydelspuljen om midler til udskiftning af trappen ved indgangen til lokalarkivet. Den gamle trappe var ved at smuldre væk, gelænderet rustent og det var efterhånden usikkert for gangbesværede at besøge arkivet. 

Med stor glæde modtog vi besked fra Bydelspuljen, at ansøgningen var imødekommet, Projektet er udført af anlægsgartnerfirmaet Th. Skov Larsen.

Med vores grand old man Ove Kühn i spidsen, blev snoren klippet den 20. oktober 2020 i overværelse af arkivets trofaste skare af medarbejdere, og dermed er en ny handicapvenlig indgang til Ubberud Lokalarkiv etableret.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Ny indgang til Ubberud – arkivet

Sommeren i Covid-19s tegn!

Dagen efter foreningens generalforsamling lukkede regeringen landet ned.
Foreningens arkiver lukkede – officielt – men arbejdet i arkivet fortsatte. ofte fra medarbejdernes hjem eller i meget små arbejdsgrupper som mødte op i arkivet.

Hjemmesiden har ikke haf meget at berette i denne tid – derfor har omtalen af generalforsamlingen været den eneste omtalelsesværdige begivenhed i lang tid

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Sommeren i Covid-19s tegn!

Generalforsamlingen den 10. marts 2020

Generalforsamlingen den 10. marts 2020.

Generalforsamlingen indledtes med valg af dirigent, og John Andersen blev igen i år valgt tik posten, som han bestred kompetent, præcist og hurtigt.

Efter formandens beretning om årets løb i foreningen, aflagde kassereren budget og regnskab, som begge godkendtes.

Derefter var der valg til bestyrelsen. Alle bestyrelsesvalg var genvalg med applaus. Som ny revisor i stedet for afdøde Flemming Sørensen valgtes John Jespersen, tidligere pedel ved Ubberud skole.

Efter generalforsamlingen var der fælles kaffebord med lagkage, og derefter holdt forfatteren og historikeren René Karpantschof et historísk foredrag baseret på sin meget omtalte og roste bog ”De stridbare danskere”.

Bogen er en bred fremstilling af Danmarks politiske liv i den moderne gennembrudstid. Den anlægger et nyt, skarpt perspektiv på perioden 1848-1920 som en særegen mellemtid mellem enevælde og demokrati, kendetegnet ved talrige folkelige protester og samfundskonflikter.

Han beskrev tiden før og efter 1848, fra enevældens fald og historien om Danmarks vej frem mod en egentlig nationalstat og et demokratisk land, og han sluttede sit interessante foredrag med en levende omtale af genforeningsbegivenhederne i 1920.

Forsamlingen viste stor interesse og der blev efterfølgende stillet adskillige spørgsmål til forfatteren.

Trods de dystre udsigter til den kommende Coronarvirus epidemi var der alligevel mødt godt 70 medlemmer op. Der var på det tidspunkt endnu ikke udsendt officielle retningslinjer for socialt samvær, men alligevel tog alle et prisværdigt hensyn til hinanden.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamlingen den 10. marts 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling  iflg. vedtægterne
Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.30    i Korup Sognegård.

Efter generalforsamlingen serveres kaffe/te med brød, og derefter vil der være
foredrag med historikeren og forfatteren René Karpantschof
om “Sønderjyllands genforening 1920”.

Karpantschof har i efteråret 2019  udgivet bogen “De stridbare danskere 1848 – 1920”
og han er konsulent på  DR’s genforeningsserie “Grænseland”, der sendes i 2020.

Indkaldelsen, der sammen med foreningens årsskrift 2020 er husstandsomdelt,
kan læses her:

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Korup Fester!

KORUP FESTER!

Under denne overskrift har Korup Lokal Arkiv åbnet en foto-udstilling i Korup Sognegård af fortrinsvis ældre fotos af festlige begivenheder i det gamle Korup Sogn. Men der er også blevet plads til en række nutidige billeder, for Korup er fremdeles et sted, hvor man forstår at fejre festlige øjeblikke. Udstillingen åbner den 2. januar 2020 og fortsætter indtil 15. juni 2020.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Korup Fester!

KORUP FESTER!

KORUP FESTER!

Under denne overskrift har Korup Lokal Arkiv åbnet en foto-udstilling i Korup Sognegård af fortrinsvis ældre fotos af festlige begivenheder i det gamle Korup Sogn. Men der er også blevet plads til en række nutidige billeder, for Korup er fremdeles et sted, hvor man forstår at fejre festlige øjeblikke. Udstillingen åbner den 2. januar 2020 og fortsætter indtil 15. juni 2020. I mange år har Korup Idræts Forening arrangeret BLÅ FEST med restaurations-telt og præmiebanko m.v. Også ofte med en indbudt forlystelsespark med forskellige boder, gynger og karruseller.
Men også altid med en række lokale konkurencer som her: gadefodbold-turneringer, hvor deltagerne ofte møder op i fantasifulde udklædninger.
På billedet ses med høj hat Henrik Arentsen. året er ca. 1980.

,

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til KORUP FESTER!

Årets arkivdag 2019

Foreningens 2 arkiver har i år haft hver deres egen tilgang til afholdelse af den årlige arkivdag

Ubberud-arkivet:
I Ubberud holder vi arkivdag ved at deltage på årets julemesse i Ubberud Kultur og Bevægelseshus den 24. november kl. 10-16.
På vores stand har vi to skærme kørende med billeder, dels klassebilleder fra Ubberud og Spedsbjerg Skole, dels sportsbilleder fra UIF.
Der er også en lille konkurrence  ‘Gæt 13 rigtige’  Det er 13 billeder af ejendomme i Ubberud sogn og der er 3 præmier på højkant til dem som har flest rigtige. Spændingen udløses kl. 15.
Og så er vi selvfølgelig klar til en snak og svare på spørgsmål om arkivets arbejde.
Med venlig hilsen
Ubberud Arkivet

Korup-arkivet:
Lørdag den 9. november afholdt Korup-arkivet den årlige arkivdag med et velbesøgt åbent hus arrangement.
Vi havde blandt andet fremlagt nogle arkivalier til gennemsyn fra den forlængst nedlagte Korup Brugsforening, en meget stor hovedbog, en mappe med varepriser fra tiden før 2. verdenskrig, og en righoldig fotomappe.
Ikke mindst en stak gamle kontrabøger fremkaldte minder hos mange af de besøgende, som erindrede handelslivet fra den gang der ikke fandtes selvbetjeningsbutikker og kassesluser.
På biledet ses Lisbeth og John i arkivets samling af kort og plakater.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Årets arkivdag 2019

Arkivdagen 2019

Arkivernes Dag 2019
lørdag den 9. november.

Arkivernes dag er en landsdækkende begivenhed,
hvor lokalarkiverne inviterer befolkningen ind for
at se, hvad de kan.
Arkivernes dag finder hvert år sted den anden
lørdag i november.
Emnet for Arkiverdagen 2019 er
GEMT eller GLEMT?
Vi har i år  valgt at holde vor egen udgave af
arkivernes dag 2019 ved at invitere til
åbent hus hos Korup Lokal Arkiv,
som har hjemme i HUSET, Præstevej 2, i Korup, 5210 Odense NV.
Vi holder åbent fra kl. 13 til kl.16.

Her vil I se, hvordan vi gemmer de betroede arkivalier,
så de ikke bliver glemt af eftertiden. Vi vil vise jer vores
fysiske samlinger, og vi vil demonstrere, hvordan vi gemmer
og genfinder data i de mange elektroniske arkiver, vi har adgang til.
Vi ses!

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Arkivdagen 2019

Udflugten til Svendborg

Udflugten til Svendborg Forsorgsmuseum
27. august 2019.

I anledning af foreningens 40 års jubilæum arrangerede vi en busudflugt til Forsorgsmuseet i Svendborg.

Bussen blev hurtigt fyldt med 50 medlemmer fra både Korup og Ubberud. Vejret var skønt, og efter en dejlig tur ankom vi til stedet lidt før den bestilte rundvisning. Vi blev delt op i to grupper med hver sin guide, som viste os rundt i en time.

Det var meget interessant at høre om fattigdommen i gamle dage og den kummerlige tilværelse, beboerne havde.

Stedet blev bygget i 1872 som fattiggård og arbejdsanstalt og blev senere forsorgshjem. Det eksisterede frem til 1974, hvorefter det senere blev indrettet til museum.

Bagefter kørte vi til Hotel Svendborg, hvor vi fik serveret kaffe og lagkage. Der var også kander med isvand, hvilket var meget kærkomment for det var efterhånden blevet meget varmt.

På hjemturen nød vi igen den skønne fynske natur. Chaufføren kørte en ekstra omvej ind over landet, hvor høsten var i fuld gang.

Alt i alt en vellykket tur!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Udflugten til Svendborg

Ny plakat-udstilling i KKIC’s aula

Ny plakatudstilling.

I KKIC’s aula er der i perioden fra den 1. septemmber 2019 0g året ud ophængt en række plakater af Hjørdis Plato

Korup Lokalarkiv modtog for en del år siden disse  plakater, som Hjørdis Plato havde tegnet til skolens forældreforening, skolens teaterforening og Korupscenen. Som ung kom Hjørdis Plato i lære som reklametegner og fik samtidig undervisning på Det Fynske Kunst Akademi. Efter nogle år hjemme hos børnene, søgte hun igen ud på arbejdsmarkedet og var i mange år Fyens Stiftstidendes elegante bladtegner, som  rigtig mange husker for hendes gode tegninger med saft og bid i fra den daglige avis.

Se blot dette eksempel fra den gang det var på tale at etablere en betalingsring udenom det centrale København.

Sideløbende tegnede hun for Odense Ret og for  Odense Teater og kom derved med i en gruppe af teatertegnere som holdt udstillinger i København. Som pensionist har hun fortsat tegnet og malet, og som noget nyt har hun kastet sig over papirklip og tegninger med oliekridt og har flere gange udstillet i Korup Sognegård. 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Ny plakat-udstilling i KKIC’s aula