Nu lysner det!

Nu kommer så den “forskudte generalforsamling” !

På grund af Coruna-pandemien har vi nu meget længe ikke kunnet arbejde normalt på vore lokalarkiver.

En lang overgang måtte vore lokale frivillige medarbejdere slet ikke engang ses. Flere af vore lokaler er som bekendt kommunalt ejede, og der var alle vore medarbejdere en lang overgang forment adgang.

Meget af vort arbejde – f. eks. besvarelse af forespørgsler og indskanning og katalogisering af arkivmaterialer er således udført derhjemme.

Men nu går vi meget snart i gang med at arbejde normalt på arkiverne, og netop i disse dage udsendes der Indkaldelse til Generalforsamling. Det er normalt en forårsbegivenhed, men den måtte altså udsættes til forholdene igen blev normale.

Det er de nu, og den årlige ordinære generalforsamling vil derfor foregå tirsdag den 28. september kl. 19.00 (bemærk tidspunktet!) i Korup Sognegård.

Efter generalforsamlingen vil der være foredrag med Frans Bay, der vil fortælle og vise lysbilleder over temaet “Historien omkring Odense Å”

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Nu lysner det!

Vi ved for lidt – hjælp os!

Vi  har i denne uge foretaget en billedophængning i KKIC’s forhal af en række billeder fra Korup-arkivets  billedsamling.

Vi plejer ved disse ophængninger at dyrke et gennemgående billedtema, men denne gang visr vi tilsyneladende et tilfældigt sammensurium af både gamle personportrætter og nyere gruppebilleder.

Men: fælles for alle billeder er, at vi mangler vigtige oplysninger om de afbildede personer – undertiden også deres navne.

Så ved i noget, som vi ikke ved – så fortæl os det!

Skriv det på den vedhæftede seddel eller fortæl det til arkivlederen Freddie Westergaard på telefon 2588 7235

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Vi ved for lidt – hjælp os!

Ny indgang til Ubberud – arkivet

Ubberud Lokalarkiv søgte sidste efterår Bydelspuljen om midler til udskiftning af trappen ved indgangen til lokalarkivet. Den gamle trappe var ved at smuldre væk, gelænderet rustent og det var efterhånden usikkert for gangbesværede at besøge arkivet. 

Med stor glæde modtog vi besked fra Bydelspuljen, at ansøgningen var imødekommet, Projektet er udført af anlægsgartnerfirmaet Th. Skov Larsen.

Med vores grand old man Ove Kühn i spidsen, blev snoren klippet den 20. oktober 2020 i overværelse af arkivets trofaste skare af medarbejdere, og dermed er en ny handicapvenlig indgang til Ubberud Lokalarkiv etableret.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Ny indgang til Ubberud – arkivet

Sommeren i Covid-19s tegn!

Dagen efter foreningens generalforsamling lukkede regeringen landet ned.
Foreningens arkiver lukkede – officielt – men arbejdet i arkivet fortsatte. ofte fra medarbejdernes hjem eller i meget små arbejdsgrupper som mødte op i arkivet.

Hjemmesiden har ikke haf meget at berette i denne tid – derfor har omtalen af generalforsamlingen været den eneste omtalelsesværdige begivenhed i lang tid

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Sommeren i Covid-19s tegn!

Generalforsamlingen den 10. marts 2020

Generalforsamlingen den 10. marts 2020.

Generalforsamlingen indledtes med valg af dirigent, og John Andersen blev igen i år valgt tik posten, som han bestred kompetent, præcist og hurtigt.

Efter formandens beretning om årets løb i foreningen, aflagde kassereren budget og regnskab, som begge godkendtes.

Derefter var der valg til bestyrelsen. Alle bestyrelsesvalg var genvalg med applaus. Som ny revisor i stedet for afdøde Flemming Sørensen valgtes John Jespersen, tidligere pedel ved Ubberud skole.

Efter generalforsamlingen var der fælles kaffebord med lagkage, og derefter holdt forfatteren og historikeren René Karpantschof et historísk foredrag baseret på sin meget omtalte og roste bog ”De stridbare danskere”.

Bogen er en bred fremstilling af Danmarks politiske liv i den moderne gennembrudstid. Den anlægger et nyt, skarpt perspektiv på perioden 1848-1920 som en særegen mellemtid mellem enevælde og demokrati, kendetegnet ved talrige folkelige protester og samfundskonflikter.

Han beskrev tiden før og efter 1848, fra enevældens fald og historien om Danmarks vej frem mod en egentlig nationalstat og et demokratisk land, og han sluttede sit interessante foredrag med en levende omtale af genforeningsbegivenhederne i 1920.

Forsamlingen viste stor interesse og der blev efterfølgende stillet adskillige spørgsmål til forfatteren.

Trods de dystre udsigter til den kommende Coronarvirus epidemi var der alligevel mødt godt 70 medlemmer op. Der var på det tidspunkt endnu ikke udsendt officielle retningslinjer for socialt samvær, men alligevel tog alle et prisværdigt hensyn til hinanden.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamlingen den 10. marts 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling  iflg. vedtægterne
Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.30    i Korup Sognegård.

Efter generalforsamlingen serveres kaffe/te med brød, og derefter vil der være
foredrag med historikeren og forfatteren René Karpantschof
om “Sønderjyllands genforening 1920”.

Karpantschof har i efteråret 2019  udgivet bogen “De stridbare danskere 1848 – 1920”
og han er konsulent på  DR’s genforeningsserie “Grænseland”, der sendes i 2020.

Indkaldelsen, der sammen med foreningens årsskrift 2020 er husstandsomdelt,
kan læses her:

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Korup Fester!

KORUP FESTER!

Under denne overskrift har Korup Lokal Arkiv åbnet en foto-udstilling i Korup Sognegård af fortrinsvis ældre fotos af festlige begivenheder i det gamle Korup Sogn. Men der er også blevet plads til en række nutidige billeder, for Korup er fremdeles et sted, hvor man forstår at fejre festlige øjeblikke. Udstillingen åbner den 2. januar 2020 og fortsætter indtil 15. juni 2020.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Korup Fester!

KORUP FESTER!

KORUP FESTER!

Under denne overskrift har Korup Lokal Arkiv åbnet en foto-udstilling i Korup Sognegård af fortrinsvis ældre fotos af festlige begivenheder i det gamle Korup Sogn. Men der er også blevet plads til en række nutidige billeder, for Korup er fremdeles et sted, hvor man forstår at fejre festlige øjeblikke. Udstillingen åbner den 2. januar 2020 og fortsætter indtil 15. juni 2020. I mange år har Korup Idræts Forening arrangeret BLÅ FEST med restaurations-telt og præmiebanko m.v. Også ofte med en indbudt forlystelsespark med forskellige boder, gynger og karruseller.
Men også altid med en række lokale konkurencer som her: gadefodbold-turneringer, hvor deltagerne ofte møder op i fantasifulde udklædninger.
På billedet ses med høj hat Henrik Arentsen. året er ca. 1980.

,

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til KORUP FESTER!

Årets arkivdag 2019

Foreningens 2 arkiver har i år haft hver deres egen tilgang til afholdelse af den årlige arkivdag

Ubberud-arkivet:
I Ubberud holder vi arkivdag ved at deltage på årets julemesse i Ubberud Kultur og Bevægelseshus den 24. november kl. 10-16.
På vores stand har vi to skærme kørende med billeder, dels klassebilleder fra Ubberud og Spedsbjerg Skole, dels sportsbilleder fra UIF.
Der er også en lille konkurrence  ‘Gæt 13 rigtige’  Det er 13 billeder af ejendomme i Ubberud sogn og der er 3 præmier på højkant til dem som har flest rigtige. Spændingen udløses kl. 15.
Og så er vi selvfølgelig klar til en snak og svare på spørgsmål om arkivets arbejde.
Med venlig hilsen
Ubberud Arkivet

Korup-arkivet:
Lørdag den 9. november afholdt Korup-arkivet den årlige arkivdag med et velbesøgt åbent hus arrangement.
Vi havde blandt andet fremlagt nogle arkivalier til gennemsyn fra den forlængst nedlagte Korup Brugsforening, en meget stor hovedbog, en mappe med varepriser fra tiden før 2. verdenskrig, og en righoldig fotomappe.
Ikke mindst en stak gamle kontrabøger fremkaldte minder hos mange af de besøgende, som erindrede handelslivet fra den gang der ikke fandtes selvbetjeningsbutikker og kassesluser.
På biledet ses Lisbeth og John i arkivets samling af kort og plakater.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Årets arkivdag 2019

Arkivdagen 2019

Arkivernes Dag 2019
lørdag den 9. november.

Arkivernes dag er en landsdækkende begivenhed,
hvor lokalarkiverne inviterer befolkningen ind for
at se, hvad de kan.
Arkivernes dag finder hvert år sted den anden
lørdag i november.
Emnet for Arkiverdagen 2019 er
GEMT eller GLEMT?
Vi har i år  valgt at holde vor egen udgave af
arkivernes dag 2019 ved at invitere til
åbent hus hos Korup Lokal Arkiv,
som har hjemme i HUSET, Præstevej 2, i Korup, 5210 Odense NV.
Vi holder åbent fra kl. 13 til kl.16.

Her vil I se, hvordan vi gemmer de betroede arkivalier,
så de ikke bliver glemt af eftertiden. Vi vil vise jer vores
fysiske samlinger, og vi vil demonstrere, hvordan vi gemmer
og genfinder data i de mange elektroniske arkiver, vi har adgang til.
Vi ses!

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Arkivdagen 2019