Generalforsamlingen 2017

 Sognegården var fyldt til bristepunktet, da mere end 100 medlemmer havde valgt at deltage i Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forenings generalforsamling den 7. marts 2017. Efter formandens velkomst blev John Andersen valgt til dirigent, og efter at han havde fastslået generalforsamlingens lovlighed, gav han ordet til formanden for aflæggelse af beretningen.

I sin beretning omtalte formanden de forskellige aktiviteter, som havde fundet sted i 2016, bl. a. udstillinger og sogneture m.m. som er omtalt i årsskriftet, og hun opfordrede medlemmerne til at besøge foreningens hjemmeside – Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening, der har fået en ansigtsløftning og hele tiden ajourføres med nyheder fra foreningen.

Det blev ligeledes nævnt, at der sammen med årsskriftet var udleveret dels en invitation til en udflugt til Humlemagasinet den 16. juni 2017 samt en opfordring til yngre kræfter med interesse for arkivarbejdet om at melde sig som hjælpere på arkiverne, da gennemsnitsalderen for de nuværende medarbejdere er stærkt stigende. Formanden afsluttede sin beretning med en tak til alle hjælperne på arkivet for en god indsats, og beretningen blev herefter godkendt uden bemærkning er fra forsamlingen.

Freddie Westergaard gennemgik regnskab og budget, og da der ikke var indkomne forslag, gik dirigenten herefter til punktet valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor John Andersen blev indvalgt i stedet for Erik Lund, der ikke ønskede genvalg, og hvor der var genvalg på de øvrige poster. Jens Breum Kristiansen blev valgt som ny bestyrelses suppleant og Johannes Weber som revisor suppleant.

Under eventuelt overrakte formanden en blomsterbuket til Erik Lund som tak for mange års arbejde for foreningen herunder 10 år som redaktør for kalender og årsskrift.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen med en tak for god ro og orden, og man kunne nyde kaffen og de ventende lagkager, inden næste punkt på programmet, foredraget  Pigerne på Sprogø, fortalt af historikeren Carsten Egø Nielsen, Slagelse.
Et referat af foredraget Pigerne på Sprogø kan læses her.

Opmærksomheden henledes på formandens omtale af invitationen til en udflugt til Humlemagasinet i  Harndrup.
Læs invitationen her, og bemærk især, hvordan tilmeldingen skal foregå.

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.