Bliv medlem!

Man kan støtte lokalarkiverne i deres daglige drift ved at tegne medlemskab.
Medlemskab tegnes ved henvendelse til foreningens kasserer eller til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Kontingent er kr. 100,00 om året pr. husstand.

Kontingentet opkræves på et omdelt girokort, og det kan betales på posthuset
eller via medlemmets netbank
men det kan også betales til kassereren ved den årlige generalforsamling.

Hvis man bruger overførsel via netbank bedes man benytte foreningens
bankkonto 1551 – 6357393 – husk at anføre navn og adresse!