Generalforsamlingen den 10. marts 2020

Generalforsamlingen den 10. marts 2020.

Generalforsamlingen indledtes med valg af dirigent, og John Andersen blev igen i år valgt tik posten, som han bestred kompetent, præcist og hurtigt.

Efter formandens beretning om årets løb i foreningen, aflagde kassereren budget og regnskab, som begge godkendtes.

Derefter var der valg til bestyrelsen. Alle bestyrelsesvalg var genvalg med applaus. Som ny revisor i stedet for afdøde Flemming Sørensen valgtes John Jespersen, tidligere pedel ved Ubberud skole.

Efter generalforsamlingen var der fælles kaffebord med lagkage, og derefter holdt forfatteren og historikeren René Karpantschof et historísk foredrag baseret på sin meget omtalte og roste bog ”De stridbare danskere”.

Bogen er en bred fremstilling af Danmarks politiske liv i den moderne gennembrudstid. Den anlægger et nyt, skarpt perspektiv på perioden 1848-1920 som en særegen mellemtid mellem enevælde og demokrati, kendetegnet ved talrige folkelige protester og samfundskonflikter.

Han beskrev tiden før og efter 1848, fra enevældens fald og historien om Danmarks vej frem mod en egentlig nationalstat og et demokratisk land, og han sluttede sit interessante foredrag med en levende omtale af genforeningsbegivenhederne i 1920.

Forsamlingen viste stor interesse og der blev efterfølgende stillet adskillige spørgsmål til forfatteren.

Trods de dystre udsigter til den kommende Coronarvirus epidemi var der alligevel mødt godt 70 medlemmer op. Der var på det tidspunkt endnu ikke udsendt officielle retningslinjer for socialt samvær, men alligevel tog alle et prisværdigt hensyn til hinanden.

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.