Bliv medlem!

Man kan støtte lokalarkiverne i deres daglige drift ved at tegne medlemskab.
Medlemskab tegnes ved henvendelse til foreningens kasserer på mail kass.kulf.@gmail.com eller tlf. 30266314 eller til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Kontingentet er kr. 100,00 om året pr. husstand.

Betaling via MobilePay på nr. 858606 – Husk at angive din adresse under “Tilføj kommentar”.

Hvis man bruger overførsel via netbank bedes man benytte foreningens
bankkonto 1551 – 6357393 – husk at anføre navn og adresse!