Sommerudflugt

Efter et par års pause på grund af Corona-pandemien genoptager foreningen nu de årlige sommerudflugter. Vi gengiver nedenfor foreningens officielle indbydelse, der også er undervejs til medlemmerne i form af e-mail – eller bliver husomdelt til de medlemmer, som ikke har meddelt deres e-mail-adresse.

Kære medlem!

UDFLUGT ”Langs den gamle grænse” TIRSDAG d. 23. AUGUST 2022.
Vores herboende guide, Christian Grøn, vil tage os med langs den gamle grænse, hvor vi får historier og fortællinger om begivenheder og mindesmærker fra genforeningen i 1920. Vi starter rundturen ved Den Gamle Grænsekro, hvor Chr. X red over grænsen den 10. juli 1920. Vi kører videre til Skamlingsbanken – stedet for de store folkemøder ned over Hejlsminde til Brødremenighedsbyen, Christiansfeld.

Programmet for hele dagen:

 Kl. 10:00 Start fra P. pladsen KKIC Korup (Bellinge Turistfart)
 Kl. 10:15 Start fra P. pladsen Ubberud Kultur & Bevægelseshus. Vi kører ad den gamle landevej til Christiansfeld.
 Kl. 12:00 Middag på Den Gamle Grænse Kro. Menuen er Grillet HAKKEBØF” med champignon, kryddersmør, salat, bagt kartoffel og flute + en øl eller vand.
 Kl. 13:15 kører vi ”Langs den gamle grænse” i et par timer, hvor Kristian har ordet.
 Kl. ca. 16:30 er der afgang mod Fyn ad motorvejen. Vi er i Korup/Ubberud kl. ca. 17.30/18.00.
Prisen er: 250 kr. pr. person
Tilmelding til: Lisbeth Jørgensen på telefon 22 14 38 87 eller SMS fra mandag den 8. august til og med onsdag den 10. august. Tilmelding er bindende og sker efter ”først til mølle princippet”. Betaling foregår via foreningens konto reg.nr. 1551 kontonr. 6357393 – senest den 10. august eller ved kontant betaling i bussen.
Vi glæder os igen til samværet med jer!
Bestyrelsen
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Sommerudflugt

Forårets billedophængninger

Igen i dette forår har Lokalhistorisk Forening  stået for udsmykningen af  lokaler og gangarealer  i Korup Sognegård og i KKIC.
I KKIC viser vi billeder fra den store ombygning og udvidelse af centret i 2013, og i Sognegården viser vi en række gamle fotos fra Korup under overskriften “Landbrugsarbejde gennem  tiderne”.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Forårets billedophængninger

Generalforsamlingen 8.marts 2022

Generalforsamlingen den 8. marts 2022 i Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening.

Efter valg af John Andersen som dirigent blev beretning, regnskab og budget godkendt uden bemærkninger fra de 45 fremmødte medlemmer. På valg til bestyrelsen var Elly Trøjgaard, som blev genvalgt, samt Freddie Westergård og Harry Nielsen, der efter hhv. 22 og 18 år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg.

Nyvalgt blev Alice Kuchta og Henning Jespersen.

Som suppleanter valgtes Birthe Grøn og Allan Reichelt, og der var genvalg til revisorerne Jens Møller Sørensen og John Jespersen samt revisorsuppleant Johannes Weber. Under eventuelt var der blomster og chokolade samt takketale af formand Anne Thaulow til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres mange års arbejde for foreningen.

Efterfølgende holdt Kristian Grøn et interessant og spændende foredrag om genforeningen, hvor han også fik inddraget historien om 7 veteraner fra Korup og Ubberud sogne.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Henning Jespersen som ny formand, da Anne Thaulow ikke ønskede genvalg efter 12 år på formandsposten.

De øvrige bestyrelsesposter er uændret, Lisbeth Jørgensen, næstformand, Jens Breum, kasserer og Elly Trøjgaard , sekretær.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamlingen 8.marts 2022

Generalforsamling 2022

Korup – Ubberud Lokalhistoriske Forening
indkalder herved til ordinær generalforsamling
tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19.00
i Korup Sognegård.
Dagsorden i følge foreningens vedtægter.

Efter generalforsamlinger serveres kaffe/te med brød, og derefter vil Korups tidligere præst, Pastor Kristian Grøn, holde et foredrag med lyd og billeder over emnet ”Genforeningen – en folkefest”. Pastor Grøn har i adskillige år været guide på rundvisninger i Christiansfeld og har et indgående kendskab til den gamle grænseegns historie.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2022

Arkivdagen blev en vellykket dag!

Mange mennesker havde lørdag den 13. november 2021 fundet vej til arkivdagen i HUSET ved Korup Skole. Her blev de mødt af den faste stab ved Korup Lokalarkiv, der beredvilligt som altid åbnede for de omfattende samlinger af film, billeder, malerier, genstande og tekster.

Især vore mange malerier af lokale kunstnere vakte interesse og stor diskussion om, hvor motiverne stammede fra – og hvordan landskaber og bebyggelser havde ændret sig, siden de i sin tid blev malet.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Arkivdagen blev en vellykket dag!

Kom til Arkivdag i “Huset”

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kom til Arkivdag i “Huset”

Nu lysner det!

Nu kommer så den “forskudte generalforsamling” !

På grund af Coruna-pandemien har vi nu meget længe ikke kunnet arbejde normalt på vore lokalarkiver.

En lang overgang måtte vore lokale frivillige medarbejdere slet ikke engang ses. Flere af vore lokaler er som bekendt kommunalt ejede, og der var alle vore medarbejdere en lang overgang forment adgang.

Meget af vort arbejde – f. eks. besvarelse af forespørgsler og indskanning og katalogisering af arkivmaterialer er således udført derhjemme.

Men nu går vi meget snart i gang med at arbejde normalt på arkiverne, og netop i disse dage udsendes der Indkaldelse til Generalforsamling. Det er normalt en forårsbegivenhed, men den måtte altså udsættes til forholdene igen blev normale.

Det er de nu, og den årlige ordinære generalforsamling vil derfor foregå tirsdag den 28. september kl. 19.00 (bemærk tidspunktet!) i Korup Sognegård.

Efter generalforsamlingen vil der være foredrag med Frans Bay, der vil fortælle og vise lysbilleder over temaet “Historien omkring Odense Å”

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Nu lysner det!

Vi ved for lidt – hjælp os!

Vi  har i denne uge foretaget en billedophængning i KKIC’s forhal af en række billeder fra Korup-arkivets  billedsamling.

Vi plejer ved disse ophængninger at dyrke et gennemgående billedtema, men denne gang visr vi tilsyneladende et tilfældigt sammensurium af både gamle personportrætter og nyere gruppebilleder.

Men: fælles for alle billeder er, at vi mangler vigtige oplysninger om de afbildede personer – undertiden også deres navne.

Så ved i noget, som vi ikke ved – så fortæl os det!

Skriv det på den vedhæftede seddel eller fortæl det til arkivlederen Freddie Westergaard på telefon 2588 7235

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Vi ved for lidt – hjælp os!

Ny indgang til Ubberud – arkivet

Ubberud Lokalarkiv søgte sidste efterår Bydelspuljen om midler til udskiftning af trappen ved indgangen til lokalarkivet. Den gamle trappe var ved at smuldre væk, gelænderet rustent og det var efterhånden usikkert for gangbesværede at besøge arkivet. 

Med stor glæde modtog vi besked fra Bydelspuljen, at ansøgningen var imødekommet, Projektet er udført af anlægsgartnerfirmaet Th. Skov Larsen.

Med vores grand old man Ove Kühn i spidsen, blev snoren klippet den 20. oktober 2020 i overværelse af arkivets trofaste skare af medarbejdere, og dermed er en ny handicapvenlig indgang til Ubberud Lokalarkiv etableret.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Ny indgang til Ubberud – arkivet

Sommeren i Covid-19s tegn!

Dagen efter foreningens generalforsamling lukkede regeringen landet ned.
Foreningens arkiver lukkede – officielt – men arbejdet i arkivet fortsatte. ofte fra medarbejdernes hjem eller i meget små arbejdsgrupper som mødte op i arkivet.

Hjemmesiden har ikke haf meget at berette i denne tid – derfor har omtalen af generalforsamlingen været den eneste omtalelsesværdige begivenhed i lang tid

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Sommeren i Covid-19s tegn!