Udflugt til Hørvævs- og Skodamuseerne den 21. august 2023

Museerne ligger i nogle flotte gamle bygninger.

En dejlig sommermandag hentede bussen de første deltagere ved KKIC kl. 13, hvorefter vi kørte til Ubberud og hentede de sidste. Turen gik gennem det smukke fynske landskab til Krengerup Gods. Der blev vi godt modtaget med kaffe og lagkage i den fine café.

Der blev lyttet koncentreret til orienteringen.

Under kaffen blev vi orienteret om fremgangsmåden på væveriet. Efter kaffen blev vi delt i to hold med hver sin guide. Guiderne var meget dygtige til at forklare hele forløbet fra hørren bliver sået og høstet, og hvordan den bliver forarbejdet, inden der kan væves af den. Den skal igennem mange processer, inden den sidder på garntrisserne. Der var mange flotte duge i gang på de forskellige væve. Det var hulkortsystemer, som bestemte mønstrene. Det så meget indviklet ud. Der er mange frivillige, der arbejder der til daglig med at væve duge, servietter og viskestykker, som kan købes i den lille butik. Det var virkelig en interessant oplevelse. 

Hvis man er interesseret i at læse mere om proceduren, er der udgivet et lille hæfte, som kan læses her: Behandling af hør

Guiden demonstrer en af processerne, her hegling.

Her er der gang i vævning af en dug. På begge sider ses hulkortene, som bestemmer mønsteret på dugen

Derefter gik vi over i Skodamuseet. Der var udstillet Skodaer fra mange årtier. Der var mange modeller og typer, bl.a. den første Skoda 418 Popular fra 1937. Guiden vidste alt om bilerne og fortalte en masse om dem.

Interessen for de gamle Skodaer var stor.

Efter rundvisningerne, var der mange, der sad ude i gården, hvor der var borde og bænke. Så blev der snakket på kryds og tværs om det, vi havde set, inden turen gik hjemad til Ubberud og Korup igen.

En helt igennem fin dag.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Udflugt til Hørvævs- og Skodamuseerne den 21. august 2023

Generalforsamling 2023

Den 21. marts 2023 afholdt foreningen sin årlige generalforsamling i Korup Sognegård. Det blev noget af et tilløbsstykke, idet ikke mindre end 93 personer havde valgt at møde op. Så der måtte hentes ekstra borde og stole. Det var dejligt at se så mange af med-lemmerne.

Efter valg af Claus Møller som dirigent blev beretning, regnskab og budget godkendt uden bemærkninger. På valg til bestyrelsen var Jens Breum, Lisbeth Jørgensen og John Andersen, som alle blev genvalgt. Anne Thaulow ønskede efter 18 år i bestyrelsen ikke gen-valg. I stedet blev Bodil Møller Madsen indvalgt. Som suppleanter valgtes Anne Andersen og Helle Bech Ness, og der var genvalg til revisorerne Jens Møller Sørensen og John Jespersen samt revisorsuppleant Johannes Weber.

Efter generalforsamlingen holdt professor Johannes Nørregaard Frandsen et spændende foredrag over emnet: “Da landbolivet blev en by i provinsen”.

Referatet fra generalforsamlingen kan læses under Arrangementer

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2023

Gamle huse og erhverv i Korup – som nu er væk!

Fra den 17. November 2021 er der i Sognegården etableret en fotoudstilling af gamle billeder fra vort omfattende billedarkiv under den fælles overskrift: “Gamle huse, erhverv og lignende, som nu er væk”.
Et par eksempler (som dog ikke er  med i udstillingen):

ccccForeningens tidligere formand, Bent Vedel Jensen (med lyd- optageudstyr under armen) klar til at interviewe Malermester Niels Bernhardt Klüver efter at denne i en årrække havde malet et utal af hjem i Korup området. Malerforretningen blev lukket i 1983 på Rugårdsvej 602.

Et andet eksempel:

cccccvEt luftfoto fra 1949 af Frederik Madsens forlængst nedlagte gård på Rugårdsvej . Læg i sær mærke til den særlige byggekonstruktion af laden. Gården blev nedrevet i 1950’erne i forbindelse med udvidelse  af Rugårdsvej.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Gamle huse og erhverv i Korup – som nu er væk!

Åbent Hus på Familien Jensens gård.

Søndag den 30. oktober er der åbent hus på familien Jensens gård, Korupvej 21, i tidsrummet 12.30 til 16.30.

Det er Realdania, som inviterer, for at vise de vedligeholdelser og ændringer, man har foretaget på ejendom-men, for at man for eftertiden vil kunne vise, hvordan et større gårdbrug, bygget år 1900, så ud med alle de dengang moderne ting installeret.

Adgangen er gratis – og tilmelding er ikke nødvendig.

Opmærksomheden henledes dog på, at parkering på stedet ikke er muligt (og heller ikke tilladt). Man henvises derfor til at parkere f.ex. ved Korup Sognegård.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Åbent Hus på Familien Jensens gård.

Sommerudflugt

Efter et par års pause på grund af Corona-pandemien genoptager foreningen nu de årlige sommerudflugter. Vi gengiver nedenfor foreningens officielle indbydelse, der også er undervejs til medlemmerne i form af e-mail – eller bliver husomdelt til de medlemmer, som ikke har meddelt deres e-mail-adresse.

Kære medlem!

UDFLUGT ”Langs den gamle grænse” TIRSDAG d. 23. AUGUST 2022.
Vores herboende guide, Christian Grøn, vil tage os med langs den gamle grænse, hvor vi får historier og fortællinger om begivenheder og mindesmærker fra genforeningen i 1920. Vi starter rundturen ved Den Gamle Grænsekro, hvor Chr. X red over grænsen den 10. juli 1920. Vi kører videre til Skamlingsbanken – stedet for de store folkemøder ned over Hejlsminde til Brødremenighedsbyen, Christiansfeld.

Programmet for hele dagen:

 Kl. 10:00 Start fra P. pladsen KKIC Korup (Bellinge Turistfart)
 Kl. 10:15 Start fra P. pladsen Ubberud Kultur & Bevægelseshus. Vi kører ad den gamle landevej til Christiansfeld.
 Kl. 12:00 Middag på Den Gamle Grænse Kro. Menuen er Grillet HAKKEBØF” med champignon, kryddersmør, salat, bagt kartoffel og flute + en øl eller vand.
 Kl. 13:15 kører vi ”Langs den gamle grænse” i et par timer, hvor Kristian har ordet.
 Kl. ca. 16:30 er der afgang mod Fyn ad motorvejen. Vi er i Korup/Ubberud kl. ca. 17.30/18.00.
Prisen er: 250 kr. pr. person
Tilmelding til: Lisbeth Jørgensen på telefon 22 14 38 87 eller SMS fra mandag den 8. august til og med onsdag den 10. august. Tilmelding er bindende og sker efter ”først til mølle princippet”. Betaling foregår via foreningens konto reg.nr. 1551 kontonr. 6357393 – senest den 10. august eller ved kontant betaling i bussen.
Vi glæder os igen til samværet med jer!
Bestyrelsen
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Sommerudflugt

Forårets billedophængninger

Igen i dette forår har Lokalhistorisk Forening  stået for udsmykningen af  lokaler og gangarealer  i Korup Sognegård og i KKIC.
I KKIC viser vi billeder fra den store ombygning og udvidelse af centret i 2013, og i Sognegården viser vi en række gamle fotos fra Korup under overskriften “Landbrugsarbejde gennem  tiderne”.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Forårets billedophængninger

Generalforsamlingen 8.marts 2022

Generalforsamlingen den 8. marts 2022 i Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening.

Efter valg af John Andersen som dirigent blev beretning, regnskab og budget godkendt uden bemærkninger fra de 45 fremmødte medlemmer. På valg til bestyrelsen var Elly Trøjgaard, som blev genvalgt, samt Freddie Westergård og Harry Nielsen, der efter hhv. 22 og 18 år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg.

Nyvalgt blev Alice Kuchta og Henning Jespersen.

Som suppleanter valgtes Birthe Grøn og Allan Reichelt, og der var genvalg til revisorerne Jens Møller Sørensen og John Jespersen samt revisorsuppleant Johannes Weber. Under eventuelt var der blomster og chokolade samt takketale af formand Anne Thaulow til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres mange års arbejde for foreningen.

Efterfølgende holdt Kristian Grøn et interessant og spændende foredrag om genforeningen, hvor han også fik inddraget historien om 7 veteraner fra Korup og Ubberud sogne.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Henning Jespersen som ny formand, da Anne Thaulow ikke ønskede genvalg efter 12 år på formandsposten.

De øvrige bestyrelsesposter er uændret, Lisbeth Jørgensen, næstformand, Jens Breum, kasserer og Elly Trøjgaard , sekretær.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamlingen 8.marts 2022

Generalforsamling 2022

Korup – Ubberud Lokalhistoriske Forening
indkalder herved til ordinær generalforsamling
tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19.00
i Korup Sognegård.
Dagsorden i følge foreningens vedtægter.

Efter generalforsamlinger serveres kaffe/te med brød, og derefter vil Korups tidligere præst, Pastor Kristian Grøn, holde et foredrag med lyd og billeder over emnet ”Genforeningen – en folkefest”. Pastor Grøn har i adskillige år været guide på rundvisninger i Christiansfeld og har et indgående kendskab til den gamle grænseegns historie.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2022

Arkivdagen blev en vellykket dag!

Mange mennesker havde lørdag den 13. november 2021 fundet vej til arkivdagen i HUSET ved Korup Skole. Her blev de mødt af den faste stab ved Korup Lokalarkiv, der beredvilligt som altid åbnede for de omfattende samlinger af film, billeder, malerier, genstande og tekster.

Især vore mange malerier af lokale kunstnere vakte interesse og stor diskussion om, hvor motiverne stammede fra – og hvordan landskaber og bebyggelser havde ændret sig, siden de i sin tid blev malet.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Arkivdagen blev en vellykket dag!

Kom til Arkivdag i “Huset”

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kom til Arkivdag i “Huset”