Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening er nu tilsluttet det nye fælles hjemmeside-projekt,
som SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark) forestår udviklingen af.

Du kan åbne vor nye hjemmeside her!