Efterlyses!

Vi er altid på jagt efter en god historie!

Har I noget i jeres gemmer, som fortæller blot en lille ting om hvordan livet formede sig her på egnen en gang,  så er vore arkiver meget interesserede i såvel skriftlige dokumenter som billeder, lydoptagelser og film.

Og når vi siger “en gang”,  så behøver det ikke betyde “i gamle dage”. Der skrives jo egnshistorie hver eneste dag. Tænk blot på den rivende udvikling der fornylig er sket i området omkring Ubberud Kirke og den fortsatte udbygning af indkøbscentrene i Korup Midtby.

I må naturligvis meget gerne forære os disse ting, så lover  vi at bevare dem for eftertiden med den størst mulige sikkerhed,  men hvis I selv ønsker at overlade dem til Jeres arvinger, så kan I også bare låne os effekterne, så vil vi kopiere dem til vore  samlinger.