Formål og vedtægter

Formål:
Foreningen grundlagdes på en stiftende generalforsamling den 19. Februar 1979
af en kreds af borgere i den tidligere Korup-Ubberud Kommune.

Foreningens formålet er følgende – jfr. foreningens vedtægter § 2:
“gennem en udadvendt virksomhed at udbrede kendskabet til og vække interessen
for sognenes historie i fortid og nutid samt at etablere og yde tilskud til
drift af lokalhistoriske arkiver i Korup og Ubberud.”

Formålet søges opfyldt på en række forskellige måder, for eksempel:
• gennem udsendelse af et fyldigt årsskrift og en kalender,
• gennem samarbejde med Odense Stadsarkiv og lokalarkiverne i omegnen
• og gennem medlemsaktiviter som en årlig udflugt og invitation af
foredragsholdere i forbindelse med den årlige generalforsamling,

Vi har endvidere deltaget meget aktivt i udarbejdelsen af bogen
“Korup og Ubberud – to sogne før og nu”.
Bogen var efter et halvt år udsolgt, og fås nu kun antikvarisk!

På arkiverne arbejdes der med følgende aktiviteter:
• Indsamling af arkivalier.
• Interviews og båndoptagelser
• Videofremstilling (i samarbejde med Korup LokalTV)
• Fotografering og indscanning af fotos
• Fremfinding af billedmateriale fra sognene
• Registrering af arkivalier i databaser
• Udklip og arkivering af stof om sognene i aviser og tidsskrifter

Foreningens vedtægter kan læses her:Vedtægter