Kontakt

Breve, mails og telefoniske henvendelser, der vedrører foreningens regnskaber, økonomi og medlemsarkiv, bedes rettet til:

Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

Kasserer:
Jens Breum Christiansen
Hvidtjørnvej 10
5200 Odense V
Telefon: 3026 6314
Mail: kass.kulf@gmail.com
Bankkonto: 1551 – 6357393
MobilePay: 858606

Foreningens øvrige kontaktpersoner fremgår af oversigten over bestyrelsesmedlemmer og af arkivsiderne.