Korup-arkivet

Korup-arkivets ekspedition har til huse i Korup Skoles tidligere inspektørbolig, se kortskitsen her:

Adressen er HUSET,
Præstevej 4,   Korup.

Skilt ved indgangen. 

Ekspeditionen har åbent den 2. tirsdag i måneden fra kl. 19.00 til kl. 20.30 – dog ikke i skolernes ferier.

I månederne oktober til marts har vi tillige åbent hver torsdag fra kl. 10.00 til kl. 12.00
– dog ikke i skolernes ferier.

Arkivleder: Vi mangler en arkivleder! Hvis du er interesseret, bedes du kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne.

Besøg udenfor åbningstiden kan ske efter aftale med et bestyrelsesmedlem.