Korup-arkivet

Korup-arkivets ekspedition er pr. 1. august 2018 flyttet til nye lokaler i Korup Skoles  tidligere inspektørbolig, se kortskitsen her:

Adressen er HUSET,
Præstevej 4,   Korup
.

Skilt ved indgangen. 

Ekspeditionen har åbent den 2. tirsdag i måneden fra kl. 19.00 til kl. 20.30 – dog ikke i skolernes ferier.

I månederne oktober til marts har vi tillige åbent hver torsdag fra kl. 10.00 til kl. 12.00
– dog ikke i skolernes ferier.

Arkivleder: Freddie Westergaard 
Rørsangervej 16, Korup 
5210 Odense NV
Telefon 6594 2125 
mail: koruplokalarkiv@kalnet.dk

Besøg udenfor åbningstiden kan ske efter aftale med arkivlederen eller et bestyrelsesmedlem.