Generalforsamlingen 8.marts 2022

Generalforsamlingen den 8. marts 2022 i Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening.

Efter valg af John Andersen som dirigent blev beretning, regnskab og budget godkendt uden bemærkninger fra de 45 fremmødte medlemmer. På valg til bestyrelsen var Elly Trøjgaard, som blev genvalgt, samt Freddie Westergård og Harry Nielsen, der efter hhv. 22 og 18 år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg.

Nyvalgt blev Alice Kuchta og Henning Jespersen.

Som suppleanter valgtes Birthe Grøn og Allan Reichelt, og der var genvalg til revisorerne Jens Møller Sørensen og John Jespersen samt revisorsuppleant Johannes Weber. Under eventuelt var der blomster og chokolade samt takketale af formand Anne Thaulow til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres mange års arbejde for foreningen.

Efterfølgende holdt Kristian Grøn et interessant og spændende foredrag om genforeningen, hvor han også fik inddraget historien om 7 veteraner fra Korup og Ubberud sogne.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Henning Jespersen som ny formand, da Anne Thaulow ikke ønskede genvalg efter 12 år på formandsposten.

De øvrige bestyrelsesposter er uændret, Lisbeth Jørgensen, næstformand, Jens Breum, kasserer og Elly Trøjgaard , sekretær.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamlingen 8.marts 2022

Generalforsamling 2022

Korup – Ubberud Lokalhistoriske Forening
indkalder herved til ordinær generalforsamling
tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19.00
i Korup Sognegård.
Dagsorden i følge foreningens vedtægter.

Efter generalforsamlinger serveres kaffe/te med brød, og derefter vil Korups tidligere præst, Pastor Kristian Grøn, holde et foredrag med lyd og billeder over emnet ”Genforeningen – en folkefest”. Pastor Grøn har i adskillige år været guide på rundvisninger i Christiansfeld og har et indgående kendskab til den gamle grænseegns historie.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2022

Arkivdagen blev en vellykket dag!

Mange mennesker havde lørdag den 13. november 2021 fundet vej til arkivdagen i HUSET ved Korup Skole. Her blev de mødt af den faste stab ved Korup Lokalarkiv, der beredvilligt som altid åbnede for de omfattende samlinger af film, billeder, malerier, genstande og tekster.

Især vore mange malerier af lokale kunstnere vakte interesse og stor diskussion om, hvor motiverne stammede fra – og hvordan landskaber og bebyggelser havde ændret sig, siden de i sin tid blev malet.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Arkivdagen blev en vellykket dag!

Kom til Arkivdag i “Huset”

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kom til Arkivdag i “Huset”

Nu lysner det!

Nu kommer så den “forskudte generalforsamling” !

På grund af Coruna-pandemien har vi nu meget længe ikke kunnet arbejde normalt på vore lokalarkiver.

En lang overgang måtte vore lokale frivillige medarbejdere slet ikke engang ses. Flere af vore lokaler er som bekendt kommunalt ejede, og der var alle vore medarbejdere en lang overgang forment adgang.

Meget af vort arbejde – f. eks. besvarelse af forespørgsler og indskanning og katalogisering af arkivmaterialer er således udført derhjemme.

Men nu går vi meget snart i gang med at arbejde normalt på arkiverne, og netop i disse dage udsendes der Indkaldelse til Generalforsamling. Det er normalt en forårsbegivenhed, men den måtte altså udsættes til forholdene igen blev normale.

Det er de nu, og den årlige ordinære generalforsamling vil derfor foregå tirsdag den 28. september kl. 19.00 (bemærk tidspunktet!) i Korup Sognegård.

Efter generalforsamlingen vil der være foredrag med Frans Bay, der vil fortælle og vise lysbilleder over temaet “Historien omkring Odense Å”

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Nu lysner det!

Vi ved for lidt – hjælp os!

Vi  har i denne uge foretaget en billedophængning i KKIC’s forhal af en række billeder fra Korup-arkivets  billedsamling.

Vi plejer ved disse ophængninger at dyrke et gennemgående billedtema, men denne gang visr vi tilsyneladende et tilfældigt sammensurium af både gamle personportrætter og nyere gruppebilleder.

Men: fælles for alle billeder er, at vi mangler vigtige oplysninger om de afbildede personer – undertiden også deres navne.

Så ved i noget, som vi ikke ved – så fortæl os det!

Skriv det på den vedhæftede seddel eller fortæl det til arkivlederen Freddie Westergaard på telefon 2588 7235

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Vi ved for lidt – hjælp os!

Ny indgang til Ubberud – arkivet

Ubberud Lokalarkiv søgte sidste efterår Bydelspuljen om midler til udskiftning af trappen ved indgangen til lokalarkivet. Den gamle trappe var ved at smuldre væk, gelænderet rustent og det var efterhånden usikkert for gangbesværede at besøge arkivet. 

Med stor glæde modtog vi besked fra Bydelspuljen, at ansøgningen var imødekommet, Projektet er udført af anlægsgartnerfirmaet Th. Skov Larsen.

Med vores grand old man Ove Kühn i spidsen, blev snoren klippet den 20. oktober 2020 i overværelse af arkivets trofaste skare af medarbejdere, og dermed er en ny handicapvenlig indgang til Ubberud Lokalarkiv etableret.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Ny indgang til Ubberud – arkivet

Sommeren i Covid-19s tegn!

Dagen efter foreningens generalforsamling lukkede regeringen landet ned.
Foreningens arkiver lukkede – officielt – men arbejdet i arkivet fortsatte. ofte fra medarbejdernes hjem eller i meget små arbejdsgrupper som mødte op i arkivet.

Hjemmesiden har ikke haf meget at berette i denne tid – derfor har omtalen af generalforsamlingen været den eneste omtalelsesværdige begivenhed i lang tid

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Sommeren i Covid-19s tegn!

Generalforsamlingen den 10. marts 2020

Generalforsamlingen den 10. marts 2020.

Generalforsamlingen indledtes med valg af dirigent, og John Andersen blev igen i år valgt tik posten, som han bestred kompetent, præcist og hurtigt.

Efter formandens beretning om årets løb i foreningen, aflagde kassereren budget og regnskab, som begge godkendtes.

Derefter var der valg til bestyrelsen. Alle bestyrelsesvalg var genvalg med applaus. Som ny revisor i stedet for afdøde Flemming Sørensen valgtes John Jespersen, tidligere pedel ved Ubberud skole.

Efter generalforsamlingen var der fælles kaffebord med lagkage, og derefter holdt forfatteren og historikeren René Karpantschof et historísk foredrag baseret på sin meget omtalte og roste bog ”De stridbare danskere”.

Bogen er en bred fremstilling af Danmarks politiske liv i den moderne gennembrudstid. Den anlægger et nyt, skarpt perspektiv på perioden 1848-1920 som en særegen mellemtid mellem enevælde og demokrati, kendetegnet ved talrige folkelige protester og samfundskonflikter.

Han beskrev tiden før og efter 1848, fra enevældens fald og historien om Danmarks vej frem mod en egentlig nationalstat og et demokratisk land, og han sluttede sit interessante foredrag med en levende omtale af genforeningsbegivenhederne i 1920.

Forsamlingen viste stor interesse og der blev efterfølgende stillet adskillige spørgsmål til forfatteren.

Trods de dystre udsigter til den kommende Coronarvirus epidemi var der alligevel mødt godt 70 medlemmer op. Der var på det tidspunkt endnu ikke udsendt officielle retningslinjer for socialt samvær, men alligevel tog alle et prisværdigt hensyn til hinanden.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamlingen den 10. marts 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling  iflg. vedtægterne
Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.30    i Korup Sognegård.

Efter generalforsamlingen serveres kaffe/te med brød, og derefter vil der være
foredrag med historikeren og forfatteren René Karpantschof
om “Sønderjyllands genforening 1920”.

Karpantschof har i efteråret 2019  udgivet bogen “De stridbare danskere 1848 – 1920”
og han er konsulent på  DR’s genforeningsserie “Grænseland”, der sendes i 2020.

Indkaldelsen, der sammen med foreningens årsskrift 2020 er husstandsomdelt,
kan læses her:

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Indkaldelse til Generalforsamling 2020