Generalforsamlingen 2024

79 medlemmer var mødt op til foreningens generalforsamling, der i år blev afholdt i Ubberud Kultur og Bevægelseshus.

Claus Møller blev valgt til dirigent. Bestyrelsens beretning og regnskab, som er trykt i årsskriftet, blev godkendt uden bemærkninger. Under forslag til budget for 2025 var der flere kommentarer til de stigende udgifter til trykning af kalender, årsskrift og porto, inden det fremlagte budgetforslag blev vedtaget.

Henrik Arentsen, Rådyrløkken, blev nyvalgt til bestyrelsen, da Birthe Grøn ikke modtog genvalg. Der var genvalg til Elly Trøjgaard og Henning Jespersen samt til Anne Andersen for 1 år.

Som suppleant nyvalgtes Leif Schjøtz, Højmarken. Der var genvalg til Helle Neess og til revisorerne Jens Møller Sørensen og John Jespersen samt revisorsuppleant Johannes Weber.

Under punktet Eventuelt ønskede bestyrelsen forsamlingens tilkendegivelse, om dels kalenderens fremtid kontra kontingentstigning, dels om en deltagerpris på 400 kr. til en planlagt udflugt til Flugtmuseet i Oksbøl er for høj. Ca. halvdelen ønskede at bibeholde kalenderen, primært pga. af billederne. En afstemning viste, at vi godt kan nedlægge kalenderen, hvis vi i stedet udvider årsskriftet med et antal billeder fra vores billedarkiv. Udflugten blev også godkendt.

Bestyrelsen har vedtaget regler for mærkedage, så vi husker at anerkende dem, som frivilligt bruger mange timer på arkiverne og i bestyrelsen.  Derfor var der vin og blomster til Anne Thaulow, Harry Nielsen, Lisbeth Jørgensen, Birthe Grøn, John Andersen for hhv. 45 år, 20 år, 15 år, 2 år, og 12 år, samt til Freddie Westergaard, der stopper som arkivleder i Korup efter 19 år på posten.

Aftenen sluttede med et muntert foredrag med titlen ”Hofleverandør i østers og øregas” af Palle Jensen, tidligere præst i Nr. Broby og provst i Faaborg Provsti.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med formand Henning Jespersen, næstformand Lisbeth Jørgensen, kasserer Jens Breum og sekretær Elly Trøjgaard.

Det er pt. ikke lykkedes at finde en ny arkivleder til Korup Lokalarkiv.

Der drikkes kaffe og spises lagkage

Blomster til Freddie, Anne, Lisbeth, Birthe, John og Harry

Palle Jensen får overrakt en gavekurv

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.