Generalforsamlingen 8.marts 2022

Generalforsamlingen den 8. marts 2022 i Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening.

Efter valg af John Andersen som dirigent blev beretning, regnskab og budget godkendt uden bemærkninger fra de 45 fremmødte medlemmer. På valg til bestyrelsen var Elly Trøjgaard, som blev genvalgt, samt Freddie Westergård og Harry Nielsen, der efter hhv. 22 og 18 år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg.

Nyvalgt blev Alice Kuchta og Henning Jespersen.

Som suppleanter valgtes Birthe Grøn og Allan Reichelt, og der var genvalg til revisorerne Jens Møller Sørensen og John Jespersen samt revisorsuppleant Johannes Weber. Under eventuelt var der blomster og chokolade samt takketale af formand Anne Thaulow til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres mange års arbejde for foreningen.

Efterfølgende holdt Kristian Grøn et interessant og spændende foredrag om genforeningen, hvor han også fik inddraget historien om 7 veteraner fra Korup og Ubberud sogne.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Henning Jespersen som ny formand, da Anne Thaulow ikke ønskede genvalg efter 12 år på formandsposten.

De øvrige bestyrelsesposter er uændret, Lisbeth Jørgensen, næstformand, Jens Breum, kasserer og Elly Trøjgaard , sekretær.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.